Към съдържанието.

Офис Entain

София, България

Новото разширение на офиса на Entain в сградите на Expo 2000. заема обща площ над 1200 кв.м. и е разположено на третия етаж на Фаза 3 и Фаза 4 от комплекса. Идеята му е да е естествено продължение на съществуващия офис на същия етаж. За да се постигне това са осъществени големи портални преминавания между двете сгради.

Проекта за интериорния дизайн на офиса цели да припознае и отрази корпоративната идентичност на Entain и офисната култура на компанията, отчитайки спецификите на пространството.

Застъпени са основните цветове, които са характерни за Entain, като се отделят цветово различните функционални зони. По-активните цветове са използвани в преходните участъци и зоните за по-краткотраен престой, докато неутралните цветове са използвани при работните места.

Като изходна точка е използвана най-основната за бранда форма на хексагона и десени производни на нея. Тази изходна форма съответно рефлектира в няколко различни мащаба – обемно отделяне на функционални зони, обемни декоративни елементи по стените и тавана и наслагване на десени по графичните брандинг елементи по стените.

При функционалното разпределение на новия офис е заложена идеята то да бъде максимално гъвкаво и да предоставя на служителите разнообразие от зони за социализация. Работните пространства са разпределени по зони за всеки екип. Те предлагат възможност за самостоятелна и фокусирана работа в условията на достатъчно дневна светлина.

С цел подобряване комфорта на служителите и провеждане на идеята за енергийна ефективност на сградата системата за климатизация в целия офис беше унифицирана прилагайки навсякъде системата от отопляеми и охлаждащи окачени тавани. Като в ежедневния живот на офиса те се забелязват от служителите най-вече чрез комфорта който осигуряват, благодаряение на липсата на въздушно течение и шум, които обичайно се наблюдават при стандартните решения.

Пространството е изцяло преходно. Проведена е една непрекъсната ходова линия, която минава около ядрата на двете сгради и ги свързва. Това психологически дава на служителите усещането за свързаност между отделните части на офиса.

Сектор
Интериорен дизайн, Офиси
Локация
София, България
РЗП
1 200 m²
Клиент
Entain
Статус
Завършен
Арх. Владислав Дечев
Арх. Незабравка Тушнина
Маргарита Стоянова