Към съдържанието.

6 стъпки за разработване на стратегия за работното място

Сподели в:

Служителите ви имат високи очаквания от работното си място, а бизнесът ви има важни цели. Една ясна и добре дефинирана стратегия за работното място може да гарантира, че вие, вашият бизнес и вашите цели са в съответствие с едно издържано решение за работното място.

25 July 2023
  • Арх. Александър Доу
    Управляващ съдружник

Стъпка 1: Съобразете бизнес целите си

За да разработите ефективна стратегия за работното място, е изключително важно да вземете предвид всички аспекти обграждащи бизнеса ви. Установете дали компанията ви цели да увеличи приходите, да намали разходите или да повиши ангажираността на служителите. Вашата стратегия за работното място трябва да бъде съобразена с тези цели.

Вземете предвид настоящите приоритети на вашата компания и предвидете бъдещите такива през следващите три до пет години. Например, определете дали компанията ви планира бързо разширяване след осигуряване на ново финансиране или се фокусирате върху задържането на служителите, като същевременно намалите усилията за разширяване.

Изгответе целите на вашата организация на работното място въз основа на тези съображения. Тези цели трябва да очертават това, което вашият екип се стреми да постигне в рамките на определен период от време.

Стъпка 2: Разберете предпочитанията на служителите си

Служителите влагат своята енергия, емоциите и идеите си на работното място, за това е от огромно значение да вземете предвид техните предпочитания, когато определяте стратегията си за работното място.

Проведете проучване в цялата компания, за да установите как служителите биха искали да използват работното място. Определете идеалния за тях брой работни дни в офиса, удобствата, които често използват и отвореността им към нови програми.

Включете раздел за предложения, за да насърчите служителите да допринасят с уникални идеи. Например, те може да се нуждаят от повече малки зали за телефонни разговори или срещи 1:1.

Постигането на по-добро разбиране на работните предпочитания и възприятията на служителите ви относно работното пространство, ви позволява да очертаете хибридна работна политика, която да отговаря на техните очаквания.

Стъпка 3: Разберете текущото състояние на работното си място

Преди да започнете стратегията си за работното място, оценете съответствието на текущото си работно място с вашите цели.

Разгледайте ключовите показатели за оценка на текущото състояние на работното място:

- Управление на пространството: Определете дневния брой на хора, които използват офиса, степента на използване на бюрата и конферентните зали, както и количеството на свободните или неизползвани пространства. - Оперативни разходи: Изчислете разходите на квадратен метър, разходите на един служител и общите разходи за работното място като процент от приходите. - Сигурност: Уверете се, че са спазени правилата за здравеопазване, защита на личните данни и достъп до сградата. - Удовлетвореност на служителите: Оценете удовлетвореността на служителите от работната среда и предоставените удобства. Проследете процесите по поддръжката на работното място, процедурите по отстраняване на технически проблеми и оперативната скорост с която се изпълняват. - Ангажираност на служителите: Оценете нивата на ангажираност и степента на удовлетвореност на служителите на работното място. - Енергийна ефективност: Измерете потреблението на енергия от активите на вашия недвижим имот, включително дела на енергията от възобновяеми източници. - Генериране на приходи: Идентифицирайте потенциалните месечни приходи от наематели, събития или краткосрочни наеми. След като получите обща представа за силните и слабите страни на работното място и потенциалът за подобрение, включете предложенията в стратегията си за оптимизиране на работното място.

Стъпка 4: Определете инструментите, от които ще се нуждаете

Добре функциониращото работно място разчита на инструменти, които улесняват взаимодействието между служителите, работните места и сградата. Точно както компании с политика за работа от вкъщи разчитат на платформи за комуникация като Zoom и Slack, така и вашето работно място се нуждае от подходящи инструменти.

Инвестирайте в инструменти, които подкрепят вашите инициативи и поддържат връзката и продуктивността на служителите на място. Например, ако внедрявате стратегия за "горещи бюра", ще ви е необходим инструмент за резервиране на работни позиции. Ако служителите ще се срещат с клиенти на място, инструмент за управление на посетителите е от съществено значение.

Огледайте съществуващите инструменти и преценете дали са подходящи за новата ви стратегия. Правилните инструменти ще гарантират, че вашата стратегия за работното място не просто ще съществува на хартия, а ще стане реалност.

Стъпка 5: Конкретизирайте и документирайте стратегията си

След като проведете задълбочено проучване, е време да документирате стратегията си за работното пространство. Уточнете какво се стремите да постигнете с новата си стратегия, като осигурите конкретност, за да направлявате пътя си от сегашното състояние (точка А) до желаното състояние (точка Б).

Вместо да изброявате тактики, обяснете къде ще насочите усилията си и какви са основанията ви за този избор. Например, ако целта ви е да намалите разходите на квадратен метър, решете дали ще използвате максимално съществуващото пространство или ще проучите възможността за наемане на ново пространство с по-ниска цена.

Разгледайте още