Устойчивост и отговорност


Наша мисия е да създаваме среда, сгради и пространства, които са едновременно приятни и функционални и за хората, които ни ги възлагат, и за тези, които ги обитават в последствие. Следвайки този принцип, ние се стремим да премахнем или поне да намалим неблагоприятните въздействия, които всеки проект оказва върху нашата планета и хората, които я населяват.

Ние вярваме, че придържането към устойчив дизайн и стабилност в нашата компанията са формулата за успешен бизнес през 21 век. Всички аспекти на този ангажимент са формулирани и координирани от нашата управленска група за устойчивост, съставена от подходящи опитни служители от всички наши офиси.

Интересът ни към устойчивия дизайн е дългогодишен. Отчитайки необходимостта от стриктно придържане към бюджета, ние сме разработили стратегии за устойчив дизайн, които са рентабилни и приложими за нашите клиенти.

SGI Architects & Masterplanners получи покана да се присъедини като ключов участник в програмата CLIMB на BRE.  Световно известният център за проучвания на енергийно ефективни и екологосъобразни материали и методи в строителството „Building Research Establishment’s Centre for Low Impact Materials and Buildings“ ни предостави възможността да провеждаме дискусии и работни срещи с други подбрани професионалисти на тема устойчивост на строителните материали. Резултатите от тези форуми са документирани и съхранени в центъра и поставят основата на множество проучвания за намаляване на вредното влияние на карбоновия отпечатък от строителството.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) е водещият световен метод за измерване на

въздействието на сградите върху околната среда. Счита се, че това е водещата и най-широко разпространената система в света, определяща стандарта за най-добрите практики в областта на устойчивото строителство и проектиране.

Важно е да се подчертае, че тя включва едни от най-пълните и широко признати мерки за екологична характеристика на даден обект. BREEAM оценява сградата по нейната спецификация, проектиране, изграждане и ползване. Критериите, които трябва да се покрият, представляват широк спектър от категории от енергийна до екологична целесъобразност. Те включват аспекти, свързани с процесите на управление на енергията и използването на водата, на вътрешната среда (здраве и качество на живот), замърсяване, транспорт, материали, отпадъци, екология управление.

В международен мащаб проектите, сертифицирани по BREEAM, са повече от 552 100. В България обектите, изградени в съответствие с изискванията на британския стандарт, все още са по-малко от 10.

SGI Architects & Masterplanners е безспорен лидер в областта. Наш е проектът за първия мултифунционален комплекс в Централна и Източна Европа, преминал сертификация по метода BREEAM, а именно Garitage Park. Освен това ние проектирахме първата жилищна сграда, която отговоря на изискванията на сертификата BREEAM  – ИЗГРЕВ 132.