Към съдържанието.

Постигане на устойчивост с разнообразие и адаптивност

Сподели в:

За щастие става все по-често срещано за инвеститорите и крайните потребители да търсят принципи в устойчивото проектиране и строителство в жилищни проекти. Въпреки това, често, след първоначалната оценка на изискванията, необходими за постигане на определени цели, може да изглежда, че устойчивостта може да бъде трудно постижима.

22 November 2022
  • Арх. Никола Георгиев
    Старши съдружник
  • Жана Георгиева
    Маркетинг мениджър

ИЗДЪРЖЛИВОСТ

Най-основният и базисен похват за устойчива и качествена среда е това домовете да бъдат устойчиви във времето и климата в който живеем. Антипример за издръжливост може да бъде „бързата мода“, която предлага актуални дрехи, които бързо свършват своя жизнен цикъл и принуждават потребителя отново да подновява гардероба си, което се отразява, както на джоба му, така и на природата. Ако вече се замисляме, че модата не трябва да бъде бърза, то за архитектурата това е ясно отдавна. Какви са архитектурните похвати, които могат да направят сградите ни издръжливи? На първо място това е премерената употреба на утвърдени естествени материали по откровен начин – камък в основата, качествена мазилка по фасадите, дърво под стрехите, стабилни прозоречни системи.

За разлика от проектите, по които архитектът работи с крайния потребител на архитектурния продукт, по-голямата част от жилищната среда се изгражда за анонимен хипотетичен клиент, точно в този случай вместо търсенето на крещящ „уау“ ефект по-добрият вариант е да се обърне внимание на базисните архитектурни похвати, като пропорция и естествени материали, които имат максимален положителен ефект върху средата, без да оскъпяват продукта.

РАЗНООБРАЗИЕ

В практиката се е доказало, че един моно продукт, сравнен с продукт, който предлага разнообразие, е както по-успешен от пазарна гледна точка, така и по-добре възприет от естетична гледна точка. Така, намалявайки риска от неуспешна реализация, всъщност се постига висок устойчив ефект.

Пример за това е проект, в който като даденост имахме квартал с готов план за застрояване, частично реализиран, с 13 завършени къщи и 7 на груб строеж. Вместо да приложим планът за застрояване, екипът се вгледа дълбоко, както в спецификата на всеки имот (изложение, денивелация, инфраструктура), така и в цялостната концепция за начинанието. Крайният продукт, предложи голямо разнообразие от еднофамилни къщи, къщи близнаци и апартаменти. В същото време, успешно бяха заделени и централно озеленени пространствата за общността, както и отделен имот за паркоместа със зарядни станции, буфериращ трафопоста от жилищата.

Всеобщото разбиране е, че по-голямото застрояване, често има своята цена. В конкретния случай с групиране на новите къщи две по две, SGI успя да постигне по-голямо застрояване, като едновременно с това къщите успяха да получат по-големи собствени дворове.

АДАПТИВНОСТ

Друг аспект срещан в подобни проекти е и нуждата от адаптивност, която е доста актуална в последно време, с оглед на динамично променящата се икономическа обстановка. Много често периодът от планирането до реализацията на един обект обхваща доста дълъг период от време, през който могат да се сменят както нуждите и търсенията на клиентите, така и цените на строителните материали. Тази ситуация породи нуждата от продукт, който освен със функционални и естетически качества, да може да подсигури устойчивост чрез адаптивност.

Както е видно от разреза, изобразената къща е проектирана така, че сутеренът да бъде изпълнен от стоманобетон, двата жилищни етажа над него да бъдат изпълнени от различен тип конструкция и преградни стени, според желанията на крайния клиент.

Следваща стъпка в посока адаптивност е възможността за избор на различен архитектурен стил на къщата, което още веднъж подсигурява устойчивата и ефективна реализация.

Не на последно място, още един метод за постигане на издръжливост в архитектурата е просто да се вгледаме в собствената си традиция, която по естество е устойчива. Пример за това са възрожденските къщи състоящи се от стабилна каменна база и жилищни етажи от лека конструкция.

Методите, за постигане на такъв тип адаптивност и издръжливост, не е нужно винаги да бъдат изобретявани и да включват иновативни технологии. Понякога е достатъчно да се вгледаме в основните принципи и да ги използваме по начин, който да осигури устойчивост на проекта както във времето, така и на пазара.

Разгледайте още