Към съдържанието.

Велико Търново - Нов Център

Велико Търново, България

Концептуалното решение за Нов център на Велико Търново има за цел да изпълни следните задачи – установяване на връзка между съществуващите пунктови обществени пространства и забележителности, внасяне на живот и активности в границите на разработваната територия, облекчаване на трафика. Основните елементи дефиниращи избраното решение са нова мостова пешеходна връзка тръгваща от новия център и стигаща до Стария град на Велико Търново, максимално запазване на съществуващия релеф на територията, без да се възпрепятстват визуалните връзки, разделяне на автомобилния и пешеходния траик чрез разпределянето им на отделни нива и ясно разграничено зониране на функциите.

Сектор
Мастърплан, Обществени сгради
Локация
Велико Търново, България
Площ
189 000 m²
Клиент
Община Велико Търново
Статус
Проектна разработка
Арх. Гергана Иванова
Арх. Анелия Джаджева
Арх. Мария Мишинева