Към съдържанието.

Профилирана Гимназия „Васил Левски“

Исперих, България

Визия за Профилирана Гимназия „Васил Левски“ град Исперих 2022-2030 е инициатива, която си поставя амбициозната задача да подобри и издигне на ново ниво качеството на средното образование в града. Трансформацията на гимназията се опира на подобряване на материалната база следвайки изградената от SGI архитектурна визия посредством следните мероприятия:

Цялостна реконструкция и преустройство на съществуващата сграда. Въвеждане на съвременни материали и приветливи цветови решения в интериора, които да подобрят образователната обстановка както от визуално естетическа гледна точка, така и от акустична и хигиенна гледна точка. Обособяване на кабинети за хуманитарни дисциплини и кабинети за изкуства с прилежащото им оборудване и необходимите хранилища. Преоборудване на кабинетите за информационни технологии. Ре-интегриране на наличния сутерен на сградата, частичното му откопаване и отваряне на по-големи осветителни отвори, които да дадат богато естествено осветление на предвидените там столова, кафе-клуб и библиотека. Цялостно енергийно саниране на сградната обвивка и сградните инсталации със съвременни материали и системи даващи възможност за ефективни и алтернативни методи на отопление.

Изграждане на нов „Научен блок“, свързан с топла връзка със съществуващата сграда, където ще се помещават добре оборудвани учебни помещения – лаборатории, така нужни за практическото приложение по предметите биология, химия, физика. Партера е непосредствено свързан с прилежащия терен, чрез отворено но покрито пространство, което да благоприятства изнасянето навън на учебния процес.

Изграждане на нова спортна зала, помещаваща поли-функционално спортно игрище, подходящо за баскетбол, тенис, волейбол, хандбал, мини футбол. В сутерена на сградата се предвижда 25 м. басейн. На първи етаж в общото пространство на спортното поле е предвидена овална писта за бягане, която да позволи непрекъсваемост на тренировките и през зимния сезон.

Облагородяване на парковото пространство, чрез обособяване на кътове за почивка и учебен процес на открито. Лекоатлетическа спортна зона с открита писта за бягане и допълващи полета за групови спортове. Същите открити паркови и спортни пространства могат да се използват и за масови учебни и спортни събития, свързани с празници и спортни полудни.

Сектор
Учебни заведения, Обществени сгради
Локация
Исперих, България
РЗП
7 200 m²
Статус
Проектна разработка
Арх. Никола Георгиев
Арх. Росен Дамянов
Арх. Катерина Димитрова
Ели Николова