Към съдържанието.

„The meeting point“ - Братислава

Братислава, Словакия

„The meeting point“ – Братислава е нашето участие в конкурс за концептуален проект, организиран от Penta Real Estate през 2022.

Предмет на разработката са три значителни по размер парцела, разположени на южния бряг на река Дунав. Съществуващите в непосредствена близост пешеходни и велосипедни алеи, както и богатата зелена система, дават възможност на тази локация да се създаде ново обществено ядро, което да обслужва тази недоразвита зона на Братислава.

Основната трудност в заданието е обширната инфраструктура, която преминава през парцелите и е предпоставка за значителни нива на шумово и въздушно замърсяване, ако не бъде взето под внимание. Предизвикателството е да се решат тези проблеми чрез организацията на пространството и да се намери работещо решение, което да даде добра основа за успешна реализация на проекта.

За да успее да преодолее горните предизвикателства, нашето проектно предложение стъпи върху няколко ключови решения:

Буфериране на шума и замърсяването на въздуха чрез създаване на големи насипи с високо озеленяване по продължението на съществуващия булевард;

Създаване на свободен пешеходен достъп между имотите чрез разделяне на пешеходците и превозните средства на различни нива;

Изцяло освободени от автомобили вътрешни зони в комплекса;

Като следвахме най-добрите устойчиви практики, предложихме озеленяване с диворастящи видове, като по този начин се създават естествени коридори за дивата природа и се намаляват изискванията за поддръжка.

Предложената градоустройствена схема има за цел да балансира различните функции в рамките на парцелите, като създава ясно разграничени обществени и частни зони. Както жилищните, така и офис сградите са смесица от ниски и високи обеми, за да се оползотворят максимално гледките и да се създаде разнообразие от имоти за пазара.

Търговските площи са концентрирани по покрайнините на имотите, по съществуващите велосипедни и пешеходни речни алеи и около новия площад / обществено място за срещи. Вътрешните зони са по-уединени, като създават тихи и спокойни, свободни от автомобили пространства за жителите. Частните дворове на апартаментите на първия етаж са ориентирани към тези зони.

Сектор
Мастърплан
Локация
Братислава, Словакия
РЗП
210 000 m²
Площ
74 000 m²
Статус
Проектна разработка
Арх. Мария Мишинева
Арх. Янислав Киров