fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

Център за изследвания и развитие, Съчуан, Китай


Китай

Конкурсен проект за Център за изследвания и развитие в областта на тютюна в Съчуан, Китай. Проектът обединява различните функционални зони на обекта в линейна структура и ги свързва чрез централно ядро. Формата на сградата е повлияна от фокуса върху събирането на дъждовна вода и водното охлаждане. Използва се традиционно за региона бамбуковото облицоване, устойчиво решение за фасадата.

Сектор: Индустриални и логистични,Бизнес сгради

Тип: Бизнес център, Административна сграда, Офис сграда

Клиент: Stephen George & Partners

Параметри: 3 200 m2

Разположение: Китай

Статус: Участие в конкурс

Назад към проекти