Към съдържанието.

Защо са важни рестарвацията и консервацията

Сподели в:

Най-устойчивата сграда е съществуващата сграда. Грижата за природата е най- очевидната и може би най-значимата причина да реставрираме и консервираме, въпреки това списъкът не се изчерпва само с нея. Запазването на старото строителство ни позволява и да изграждаме връзка с миналото, с историята и с културната.

23 November 2022
  • Арх. Александър Доу
    Управляващ съдружник

В тази статия ще разгледаме два от малките проекти на SGI, които показват позитивните резултати от запазването на имот, който е бил с потенциала да бъде съборен.

Първата сграда е къща в Бистрица построена през 1978. Основната причина за закупуването е локацията и достъпът до чист въздух.

Имотът е три етажа, един от които напълно подземен с ниски покриви и тавани с различни височини, които представляват предизвикателство.

Първата работа на архитекта, щом получи проект като този, е да се увери, че пространствата са използваеми, а конфигурацията е приложима в модерния начин на живот. Следващата стъпка е да се уверим, че сградата е енергийно ефективна и може да служи на обитателите в следващите поне 50 години.

Основен проблем със старите сгради е, че не са проектирани така, че да бъдат гъвкави. Това от своя страна може да доведе до интересни решения, които никога не биха присъствали при дизайна на нов проект. В приложените снимки може да се види как използваните греди отвличат вниманието от неравните тавани. Благодарение на този подход се избягва нуждата от сваляне на таваните, като в същото време се спомага за придаването на допълнителна твърдост на подовата плоча и усвояване на ниските части на тавана.  

Използването на стара сграда не ограничава използването на съвременен подход и дори поставя контекст в който архитектът може да подходи по съвременен начин.

Подобен подход беше използван и в този проект в центъра на София, който в момента е в строителство.

Тази конкретна сграда има предимството, че е изградена с естествен камък и големи подови греди с които архитектите могат да работят, предавайки на сградата определен характер, иначе трудно постижим при строенето на нова сграда.

Реновацията едновременно създава условия за постигане на устойчивост, използване на креативност и В заключение, реновацията и реставрацията ни дават възможност да пазим връзката с миналото и да мислим за бъдещето, прилагайки креативни и иновативни идеи днес.

Разгледайте още