Към съдържанието.
05

Управление на проекти

Ние предлагаме пълно управление на проекти за интериори и малки проекти, както и подбрани услуги за по-мащабни проекти. Предлагаме и консултации за последващи стъпки.

  • Техническа надлежна проверка Технически доклади
  • Асистенция по време на Съгласувате на процедури и разрешителни
  • Организиране и координиране не тръжни процедури
  • Проектно управление на интериорни проекти
  • Проектно управление по време на строителство
  • Асистенция около процедури по въвеждане в експлоатация
  • Координация при реалокация