Към съдържанието.
09

Устойчивост

Ние вярваме, че придържането към устойчив дизайн и стабилност в архитектурата е неизменна част от успешния дизайн през 21 век. Отчитайки необходимостта от стриктно придържане към бюджета, ние разработваме стратегии за устойчив дизайн, които са рентабилни и приложими за нашите клиенти Ние целим да покриваме широк спектър от категории от енергийна до екологична целесъобразност. Те включват аспекти, свързани с процесите на управление на енергията и използването на водата, на вътрешната среда (здраве и качество на живот), замърсяване, транспорт, материали, отпадъци, екология управление.