Към съдържанието.
07

Разрешителни

С цел да спестим време, усилия и ресурси на нашите клиенти, специализиран екип в SGI се грижи за цялостната координация и одобрение на устройствени планове и инвестиционни проекти. В началото на проекта предлагаме консултация по активностите, рисковете и крайните срокове за взимане на разрешителни и управляваме процеса до успешното му изпълнение. Натрупаните познания и опит в непрекъснато променящите се регулаторни изисквания допринасят за ефективното управление на инвестициите и оптимизацията на изпълнението на крайни срокове.