Към съдържанието.
02

Градоустройство

При градоустройствените проекти целим да постигнем максимално ефективно и икономически изгодно усвояване на пространства и сгради, като избягваме ненужната употреба на дефицитни ресурси. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, доставчици и партньори, за да сме сигурни, че резултатът от работа ни предлага ясна и приложима за изпълнение работна структура, съобразена с местните особености.

Виж PDF

Смесено предназначение

Подробни устройствени планове

Паркоустройство