Към съдържанието.
04

Проектиране по части

Вътрешният ни инженерен екип, заедно с утвърдените ни партньори, работят в тясно сътрудничество с архитектите, за създаването на ясен и интегриран дизайн отчитащ както естетическите, така и функционалните изисквания на проекта. Това води до по-ефективни и ефикасни решения , които отговарят на нуждите на клиента. Наличието на вътрешен инженерен екип значително намалява времето за изпълнение на проектите и позволява по-добър качествен контрол. Това спомага за постигането на висок стандарт на работа и покриване на специфичните критерии за всеки отделен проект.

Конструкция

ОВК

Електрическа

ВиК

Технологична

Пътна