Към съдържанието.
01

Архитектура

От изграждането на заданието заедно с клиента, създаването и изпипването на сложни планове до оптимизирането на потенциала на проекта и изпълнението му, ние вярваме, че всеки детайл е от значение и че процесът трябва да се гради на силни партньорства и успешна комуникация.

С комбинация от практически, естетически и пазарно ориентиран подход към дизайна, разгръщаме креативността си, като успешно обединяваме бизнес стратегията на проекта с качествена архитектура, осигурявайки най-доброто на нашите клиенти.

Офиси

Хотелиерство и ресторантьорство

Индустриални сгради

Образователни заведения

Здравни заведения