Към съдържанието.

Мол Пловдив Плаза

Пловдив, България

Проектът обхваща реконструкцията на съществуващ многофункционален комплекс с търговска и офисна функция – мол, състоящ се от две свързани тела с различни етажни височини.

Реновираният Пловдив Плаза ще отвори врати през първата половина на 2018 г. Обектът ще бъде на 3 етажа с огромно търговско пространство. Той ще има и 3 етажа с офиси клас А, паркинг за 1300 автомобила и просторна зона за хранене.

Първата фаза на обновяването включва западната част на сградата, която се превръща в офис център с 12 000 кв. м застроена площ и отделен вход. Има възможности за организиране на помещенията според изискванията на наемателите, с три панорамни асансьора, атриум през всички етажи на сградата със слънчева светлина до приземния етаж. Офисите ще разполагат със самостоятелна електроенергийна система, ОВКИ система от последно поколение и централизирана система за компютризирано управление на инсталациите и оборудването в сградата.

Сектор
Обществени сгради
Локация
Пловдив, България
Клиент
Пловдив Плаза
Статус
Завършен
Сграда на годината
Награда за иновация, 2019
Арх. Деница Княжевич
Калин Трачев