Към съдържанието.

Хармони Гардънс

София, България

Проект за градоустройствен план в поктайнините на София.

Сектор
Мастърплан, Бизнес центрове, Жилищни сгради
Локация
София, България
РЗП
64 000 m²
Площ
400 000 m²
Клиент
Хармони Груп
Статус
Проектна разработка
Арх. Никола Георгиев
Арх. Росен Дамянов
Арх. Мария Мишинева