Skip to content.
Mariya Lazarova

Mariya Lazarova

Financial Director

Education

  • University of National and World Economy
    1993-1997