УСЛОВИЯ И ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ


Авторските права върху съдържанието на този сайт принадлежат на „Стивън Джордж Интернешънъл“ ООД. Авторските права върху някои отделни елементи (например някои фотографии) принадлежат на други страни и фотографи, които са ни лицензирали да ги използваме. Възпроизвеждането на част или на цялото съдържание на този уебсайт под каквато и да е форма е забранено, освен ако не е била изпратена и одобрена заявка.

Въпреки че сме предприели всички разумни стъпки, за да гарантираме точността на информацията на този уебсайт, не даваме гаранция и не правим никакви изявления по отношение на тази точност.

„Стивън Джордж и партньори“ и „Стивън Джордж Интернешънъл“ ООД не носят никаква отговорност за информацията, публикувана на този уебсайт, или за каквито и да е действия, предприети в резултат на такава информация, и отхвърлят всякаква отговорност в това отношение.