fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

Витоша Арт


София, България

Витоша Арт е инвестиционен проект със смесено предназначение (търговска, офисна и жилищни функция). Разработката е част от ключова територия от квартал Хладилника, засегната и в Транспортно-комуникационната схема за трансформацията на бившата индустриална зона в такава със смесено предназначение. НПЗ Хладилника е една от най-мащабните разработки от подобен тип в София, засягаща както публичния, така и частния сектор.

Идейният проект на SGI представя модерна градоустройствена схема с чисти функционални връзки и динамично обемно-пространствено решение. Проектът оползотворява максимално даденостите на локацията, като създава вътрешно обществено пространство и вкарва пешеходния поток между Южен и Ловен парк през самия имот. Това обогатява както офисната, така и жилищната функция като създава не само паркова среда, но добавя обществено обслужване, търговски обекти и заведения за хранене.

Композицията на сградите в комплекса е насочена около четири основни вертикални обема, които подпомагат естествената организация между пространствата. Жилищните сгради са организирани така, че всяка от тях да има достъп до самостоятелно външно пространство, разграничено от обществената част и предоставящо основните необходими открити зони като детски площадки, озеленени градини и зони за почивка.
Офисните сгради са така проектирани, че да имат удобен и бърз достъп от главните артерии, но и да осигуряват своеобразна бариера за жилищната зона срещу шума и замърсяването от булевард Черни връх .
Дизайна се базира на балансирани пропорции и изчистени линии. Главните акценти са както върху партерните нива, така и във върховете на високите тела – елементи категорично заемащи мястото си в градския силует и създаващи визуален репер за територията.

Проектът на SGI за комплекс Витоша Арт представя модерна визия за градския ритъм между дома и офиса и успешно обогатява градската среда.

Сектор: Бизнес сгради,Обществени сгради,Жилищни сгради,Конкурсни проекти

Тип: Жилищни сгради, Обществени сгради, Конкурси, Офис сгради

Клиент: Частен

Параметри: 160 000 м2

Разположение: София, България

Статус: Идеен проект

Назад към проекти