fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

Нов център на Велико Търново


Велико Търново, България

Концептуалното решение за Нов център на Велико Търново има за цел да изпълни следните задачи – установяване на връзка между съществуващите пунктови обществени пространства и забележителности, внасяне на живот и активности в границите на разработваната територия, облекчаване на трафика. Основните елементи дефиниращи избраното решение са нова мостова пешеходна връзка тръгваща от новия център и стигаща до Стария град на Велико Търново, максимално запазване на съществуващия релеф на територията, без да се възпрепятстват визуалните връзки, разделяне на автомобилния и пешеходния траик чрез разпределянето им на отделни нива и ясно разграничено зониране на функциите.
Сградата на Експозиционния център е естествено продължение на градоустройствената концепция. Обуславяйки се от голямата денивелация в избрания терен, сградата е частично вкопана, като са осигурени пешеходни подходи от двете основни посоки – на по-ниско ниво откъм ул. Александър Стамболийски и на горно ниво откъм новоразвитото парково пространство. Пешеходна пасарелка свързва покривното ниво и обходната алея покрай реката. Връзката между двете нива е чрез рампа, която ще се използва и за експозиционно пространство. Осигурена е зала за 1200 човека, с опция за раздеяне на 6 по- малки пространства и всички необходими обслужващи помещения.

 

Сектор: Обществени сгради,Конкурсни проекти

Тип: Градоустройство, Обществена сграда, Конкурсен дизайн

Клиент: Община Велико Търново

Параметри: 189 000 m2

Разположение: Велико Търново, България

Статус: Конкурс

Назад към проекти