fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

ЦЕНТЪР НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ


София, България

Разгледани са три варианта, които изобразяват различни подходи към дизайна, които да отговорят на потенциално различните изисквания на наемателя, като съществува вероятността окончателният проект да бъде смесица от всички решения. Плътността на застрояване на имота позволява 60% застроена площ (потенциално застрояване) и 40% зелени площи. По този начин зоните за паркиране на автомобили са проектирани като зелени площи, постигнати чрез използването на специфични продукти като тревна настилка, а в някои случаи са използвани зелени покриви, които могат да се считат за зелени площи.

Общата визия е да се използват задължителните зелени площи, като разделите на мястото на отделни атрактивни зони, които потенциалните наематели и персонал могат да използват за събития и през свободното време. Това създава и визуално приятна корпоративна среда и кореспондира със съществуващите зони на Летище София по отношение на създаването на паркова среда.

Другите възможни варианти включват всяка сграда да има свой собствен обслужващ двор, което позволява на всеки наемател собствена охранителна система, споделени пътища за достъп, използващи една точка за сигурност на входа на обекта, или споделена сервизна зона с подобно оформление като съществуващия логистичен проект на SAC.

 

Сектор: Индустриални и логистични,Бизнес сгради

Тип: Индустриален и логистичен център, Офис сграда

Клиент: Sofia Airport Centre

Параметри: 19 500 m2

Разположение: София, България

Статус: В процес на изграждане

Назад към проекти