fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

ЖИЛИЩНА ЗОНА „ДАНАОС“


Sofia, Bulgaria

Има два основни стила на проектиране, както на колективни жилищни сгради, така и на самостоятелните къщи, всички с общ архитектурен език, но с фундаментално различни подходи към организацията на пространството. Многофамилните жилищни сгради са икономично решение, но без какъвто и да е компромис по отношение на качество, дизайн и архитектура.

АПАРТАМЕНТНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ СЕКЦИОНЕН ТИП 

Апартаментите са много икономически целесъобразни, но все пак луксозни по отношение на разпределение на пространството. Всеки апартамент разполага с външно пространство за хранене, а общите части се свеждат до минимум. Апартаментите на приземния етаж имат свое собствено, частно външно пространство, което ги прави особено привлекателни за семейства.

РЕДОВА КЪЩА ТИП A & B

Базовият вариант на редовата къщата е проектиран така, че да предоставя гъвкавост, както на инвеститора, така и на бъдещия купувач. Използва се едноструктурно решение което дава възможност за двойна височина на дневната стая или за още една спалня на първия етаж. Вариантът със стандартна височина на предната стая, дава възможност за обособяване на южна тераса на главната спалня.

РЕДОВА КЪЩА ТИП C

Това е по-висшата версия на редовата къща, предлагаща среден вариант между базовата редова къща и къщата близнак. Един от проблемите при проектирането на редова къща е недостигът на естествената слънчева светлина, дължащ се на дълбочината на застрояване и липсата на прозорци по страничните стени. Нашият проект решава този проблем чрез организиране на пространството около централен светлинен кладенец (атриум) и вътрешна градина, които филтрират непряката дневна светлина в центъра на сградата, създавайки уникално и много атрактивно място срещу скромна инвестиция.

 

КЪЩИ БЛИЗНАЦИ

Къщите близнаци се използват, както като край на тераси или при ъглови сгради, така и като самостоятелни единици в рамките на обекта. Те са триетажни сгради, подобни на редовите къщи и са особено приложими за покриване на изискванията за плътност на зстрояването. Отличителна черта на тези единици е възможността за външен асансьор до входа, като допълнителен елемент по желание на клиента.

САМОСТОЯТЕЛНИ КЪЩИ ТИП A, B, C

ТИП A

Самостоятелните къщи имат вътрешен асансьор, подобно на къщите близнаци, жилищните помещения са ориентирани да се слеят с външното пространство, така че кухнята, трапезарията и всекидневната зона, да имат достъп до части от градината. Градините са проектирани по начин, който позволява изграждането на плувен басейн.

ТИП B и C

Втората опция за самостоятелна къща е двуетажна и съответно с по-голяма стъпка, така че трябва да се разположи разумно в рамките на обекта, за да се избегне усещането за презастроеност. От друга страна, тя позволява по-ниска височина на покрива и може да бъде много привлекателно решение. И при двата дизайна на самостоятелни къщи, сградата се използва за създаване на пространствен ограничител на терена, което увеличава зелената площ и осигурява допълнителна сигурност, но също така огражда градината, което е характерна черта за района и препратка към традиционната балканска архитектура.

 

 

 

Сектор: Жилищни сгради

Тип: Residential building

Разположение: Sofia, Bulgaria

Статус: Concept design

Назад към проекти