fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

Оман – Градоустройство


Салала, Оман

Свободната зона е разположена в непосредствена близост до пристанище Салала и става все по-важна част от местната общност. Генералният план е разделен на две зони: „Райсут“ и „Адхан“.
В „Райсут“ преобладават тежки и леки промишлени предприятия, но има и нов градски център, разположен на скален връх с невероятен изглед към Арабско море. Едно от водещите предложения, е проектирането на ключови, грабващи вниманието, точки по крайбрежието – подобни на съвременни фарове, които ще определят алеите и ще насочват към стратегически местоположения. Тези елементи ще допринесат за яснотата на цялостната концепция и за дефинирането на градските пространства. Обектът „Адхан“ от своя страна ще съдържа складове, офиси и високотехнологични индустриални зони.

Имахме удоволствието да кандидатстваме пред комисията по градоустройство, която е проектирала седалището на „Iconic SFZ“ на обекта „Адхан“. Строителството на този ключов проект започна през 2013 г.

Сектор: Мастърплан проекти

Тип: Градоустройство, Смесена функция, Офис сграда

Разположение: Салала, Оман

Статус: Идейна фаза

Назад към проекти