ЕКИП

Екипът на SGI е разнообразна смесица от талантливи и клалифициарани хора, мотивирани да създават устойчива среда и иновативни решения за бъдещото местообитание в градовете. Фокусираме се върху това най- адекватно да отговаряме на изискванията на клиента, прилагайки стриктна техническа експертиза и реалистичен анализ на състоянието на пазара.

Ангажираме се да осигурим отворени и подкрепящи бизнеса отношения, които да насърчават задължението ни да се грижим за общността, околната среда и обществото като цяло.