fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

SGI офис блиц: Райна Карова


22 март 2019

Райна Карова е строителен инженер в екипа на SGI от две години. Тя има повече от 19 години опит в проектирането и изготвянето на конструктивни проекти от различен мащаб и вид – промишлени, транспортни, търговски, развлекателни и смесени.

Можеш ли да разкажеш накратко спецификата на работата си?
Р: Специфичното е всички тези архитектурни решения и проектни архитектурни решения да могат да бъдат изградени и да се впишат в градоустройството.

Кой е най-приятният процес от работата ти?
Р: Когато се приключва обектът и когато всичко вече е решено.

Проектът, от който най-много научи?
Р: При някои има по-трудни решения, при някои – по-нестандартни, но всички надграждат и дават опита с годините. Т.е., аз така или иначе при всеки един проект уча нещо. Винаги нещо се научава.

С какви проблеми най-често се сблъскваш?
Р: Трудното приемане, от страна на изпълнители, на иновации, на нови и нестандартни решения.

Новите технологии променят ли архитектурата?
Р: Да, те дават възможност за по-нестандартни визуализации. Правила съм нестандартни неща, но те са по-скоро… Нестандартната конструкция и всъщност нещо по-оригинално, по-новаторско пак е резултат на архитектурното виждане. Т.е. архитектите са тези, които дават визията и оттам би могло да има някакво уникално решение конструктивно.

Има ли конфронтация между архитектурно и инженерно решение?
Р: Според мен, архитекти и инженери трябва да работят с цел да се реализира съответната сграда, обект. Конструкцията, моето виждане поне, е да се впише максимално в архитектурата, без да нанася драстични промени, без да ограничава пространства. Възможно най-елегантно да се впише в архитектурата. В зависимост от материала какви характеристики има, би могло да има по-големи пространства. Металът, примерно, в сравнение с дървото. Би могло да има по-фини сечения. Това много зависи от конструктивното решение. Всеки един конструктор за една и съща сграда може да даде различно решение.

Кое е по-голямото предизвикателство: да направиш конструкция на нов проект, или конструкция при реновиране на някоя сграда?
Р: Реконструкциите. Защото при липса на информация, ако сградата е строена доста по-рано в годините, там е пълно предизвикателство да разбереш какво има, къде е сложено, какво решение е имало, защо е направено така. Така че, реконструкциите са може би, поне за мен, най-неясните.

Какво мечтаеш да проектираш?
Р: Мост. Да проектирам мост.

Най-ценният урок в SGI?
Р: Това, което ми харесва, е отношението между колегите.

Кой е по-умен и по-красив – архитектът или инженерът?
Р: Не бих могла да кажа.

Колко е 248 x 13?
Р: Това трудно без калкулатор ще го сметна. Ще ми трябва време.

Разкажи за някой труден казус, който си разрешила тук, в
SGI.
Р: 18-метров отвор над басейн, който трябва да се реши по начин, за да може да е елегантна конструкцията, да може, съответно, инсталациите да могат да минат безпроблемно. Това може би е най-сериозното до момента и най-тежко решение.

Интересна и предизвикателна конструкция за теб би била?
Р: Споменах за мостовете. Може би това са конструкциите, които ме впечатляват, защото наистина има уникални съоръжения. Бях гледала в Баку строителството на една сграда, което наистина много ме впечатли. Примерно, небостъргачите в Дубай също.

Има ли разлика между правните рамки в строителството у нас и в страните от Европейския съюз?
Р: Последните няколко години, както казах, Еврокод влиза в сила. Има много повече изисквания за сградите, има много повече променени коефициенти, по-различни натоварвания. Първа и втора категория сгради, които са обществени и по-големи, се смятат задължително по Еврокод. Останалите сгради може да са по нашите норми. В момента паралелно вървят и българските норми, които са за проектиране, и Еврокод. Като целта е българските проектанти да са конкурентоспособни на проектантите в Европейския съюз, запознати с Еврокод.

Свързани проекти