fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

SGI е сред отличените в конкурса за нов градски център на Велико Търново


14 септември 2018

Stephen George International представи модерно решение за проектиране на експозиционния център на Велико Търново – първата сграда в бъдещата централна градска част и градоустройствена концепция за развитие, пространствено и устройствено планиране на цялата територия.

В конкурса участваха общо 62 идейни проекта от цял свят, оценявани от 9-членно жури. На първо място е класиран идейният проект на арх. Клаудио Нарди от Италия, а второто бе за проекта на арх. Диего Терна /Италия/.

На трето място е разработката на Stephen George International – единственото отличено българско участие, което спечели освен признание, и парична награда от 10 000 евро.

Концептуалното решение за Нов център на Велико Търново има за цел да:
– Установи връзка между съществуващите пунктови обществени пространства и забележителности – парк Марно поле, паметника на Асеневци, парк Света гора, Стария град и Царевец, използвайки новия център като събирателна точка между тези основни елементи на града.
– Внасяне на живот и активности във границите на разработваната територия, създавайки условия за провеждане на разнообразни събития на открито и закрито.
– Облекчаване на трафика и създаване на условия за свободно пешеходно придвижване както в самия център, така и в историческите зони.  

Основните елементи, дефиниращи избраното решение:
– Нова мостова пешеходна връзка, тръгваща от парк Марно поле, през новия център, стигаща парк Света гора и до Стария град на Велико Търново.Избраната точка на връзка към историческата част е в непосредствена близост до Историческия музей и ще осигури безпрепятствено преминаване на пешеходците от съвременната към историческата зона.
– Максимално запазване на съществуващия релеф на територията, без да се възпрепятстват визуалните връзки, което обосновава повечето от предложените сгради да са полувкопани на 2 или 3 нива. Запазва се изцяло подземната инфраструктура, като част от улиците са трансформирани изцяло в пешеходни зони.
– Разделяне на автомобилния и пешеходния трафик, чрез разпределянето им на отделни нива – основните обслужващи улици в цялата зона се разполагат на по-ниско ниво. Облекчаване на транспорта в цялата централна зона, чрез обособяване на буферен полуподземен паркинг в най-южната част на територията. Новата връзка от парк Марно поле позволява на пешеходците да се придвижат от парк, да обиколят новия център и да стигнат до туристическата зона в стария град, без да пресекат нито веднъж автомобилен път.
– Ясно разграничено зониране на функциите – жилищната зона е продължение на същинският жилищен квартал от другата страна на ул. Христо Ботев и е разделена от оживената обществена зона с парково пространство.

Описание на Експозиционен център :
Сградата на Експозиционния център е естествено продължение на градоустройствената концепция. Обуславяйки се от голямата денивелация в избрания терен, сградата е частично вкопана, като са осигурени пешеходни подходи от две основни посоки – на по-ниско ниво откъм ул.Александър Стамболийски и на горно ниво откъм новоразвитото парково пространство. Пешеходна пасарелка свързва покривното ниво към обходната алея покрай реката. Връзката между двете нива е чрез рампа, която ще се използва и за експозиционно пространство.
Осигурена е зала за 1200 човека, с опция за разделяна на 6 по-малки пространства и всички необходими обслужващи помещения. На подземно ниво има паркинг за 150 автомобила.

Свързани проекти