• +359 (0)2 419 9059

SGI за сп. ГРАДЪТ: Трендове в развитието на съвременната жилищна сграда


26th юни 2018

Автори: арх. Тихомир Казаков, регионален директор, арх. Стоимен Демерджиев, оперативен директор, SGI България.

Както всеки друг отрасъл в икономиката, така и жилищното строителство е подвластно на пазарните принципи на търсенето и предлагането. Всяко архитектурно и инженерно решение следва да бъде подплатено с добре обоснован бизнес план и желание от инвеститорска страна.
Говорейки за съвременното жилище и неговата устойчивост, не е достатъчно да се ограничим с баналните отговори за енергоефективност, формообразуване и материали за строителство, а следва да задълбочим разговора и да поговорим за икономическата мотивация, начина на живот на съвременния градски човек и социално-градоустройствените модели, по които се развиват съвременните български градове.

Търсенето
През изминалото десетилетие стана официален фактът, че над 50% от населението на Земята живее в градска среда, а до 2050 г. процентът слeдва да наближи 75. В България поради редица причини, предимно икономически, значително изпреварваме световния тренд и процентът на градски обитатели вече надхвърля 70. Още по-значим е фактът, че прирастът на градските центрове е постоянен и търсенето на жилищни единици, които следва да приютят новозаселващите се градски обитатели, е сравнително постоянен всяка година.
Друг фактор, който обосновава растящото търсене на жилища, най-вече в София, е зараждащата се през последните десетилетие – две сравнително добре заплатена средна класа. Тя е генерирана главно от IT сектора, аутосорсинг фирмите и обслужващия сектор, които се настаниха в София след присъединяването ни към Европейския съюз. Тук говорим за млади, добре образовани хора в търсене на собствено жилище, съставляващи голям процент от този приток, насочен към големия град, което е маркер за един зрял вътрешен пазар с малък процент на спекулативното търсене.
Забелязва се и търсене от страна на вече установеното население в градовете. До голяма степен това се дължи на логично и очаквано остаряване на голяма част от съществуващия жилищен фонд. Достатъчно е да помислим за всички квартали с панелно строителство, за да си представим спешността на търсене, която очаква пазара на жилища при евентуално повишаване на средната покупателна способност на потребителя.

Предлагането
На това търсене на жилищни единици отговаря все по-растящо предлагане. Но какво е това предлагане? Какви са последствията му в градската среда и на какви качествени норми отговаря? Позитивен феномен, дължащ се отчасти и на по-високия жизнен стандарт в сравнение с предходния бум на пазара, е, че инвеститорите са все по-заинтересовани от по-качествен и луксозен жилищен продукт. Дните, в които пазарът беше способен да абсорбира всякакъв продукт на всякаква локация, отдавна са в миналото. Купувачът вече е по-образован по отношение на качеството на продукта. Все повече се търсят жилищни сгради със сертификати за устойчиво проектиране и строителство, които отговарят на добрите строителни практики и западните стандарти в бранша. Такъв скорошен пример в практиката на архитектурно студио „Стивън Джордж Интернешънъл“ е сградата „Изгрев 132“, която получи награда за „Зелена сграда“ в националния конкурс „Сграда на годината 2017“.
Пълният текст – в новия брой на сп. ГРАДЪТ

Свързани проекти