• +359 (0)2 419 9059

Архитект Тихомир Казаков от SGI на Building Innovation Forum Series 2018: Residential


22nd май 2018

Вторият панел от годишната конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради“ премина под темата за пазара на жилища през 2018: търсене, предлагане, цени. Водещи архитекти и представители на технологичния бранш представиха своите виждания как съвременната жилищна архитектура отговаря на пазарното търсене – от жилищни сгради към жилищна среда и начин на живот.

Архитектите представиха още и международни и локални тенденции за 2018 година, а представителите на бизнеса засегнаха технологичните и иновативни сградни решения за по-добра жилищна среда, които включват комфорт, безопасност, енергийна ефективност и устойчивост във времето. Предимствата и предизвикателствата в налагането на стандарти при степента на завършеност на новопостроените жилища в България, както и повишаването на стойността на жилищния продукт чрез прилагане на модерен подход при интериорния дизайн също бяха теми, засегнати в презентациите на участниците.

Презентиращите участници във втори панел представиха своите виждания както следва:

Aрх. Тихомир Казаков, регионален директор на Stephen George International, арх. Деница Друмева от Иво Петров Архитекти, Арх. Женя Атанасова от AиА Архитекти, Антон Иванов, управител на Силико ООД, д-р инж. Красимир Делов, главен технолог на Baumit Bulgaria, арх. Радко Тодоров, основател и водещ проектант на RT Consult, Васил Такев, главен мениджър продажби на LP&DM, ABB Bulgaria и Коста Върбанов, продуктов мениджър на Nemetschek Bulgaria представиха своите презентации.

Прочетете повече по темата тук:
https://gradat.bg/news/2018/05/18/3181257_inovaciite_i_predizvikatelstvata_pred_investitori/

Свързани проекти