fbpx
  • +359 (0)2 419 9059

SGI / EU Funding


28 March 2022

„СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.089-5756 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, от които 42 500.00 лева европейско финансиране и 7 500.00 лева национално финансиране. Проектът стартира на 21.03.2022 година и приключи на 05.04.2022 година.
Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряване на оперативен капитал и преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Linked Projects